Türkmenistan’da uçurtma gösterisi

Awaza turizm bölgesinde yapılan kanal açılışı için Türkmenistan’daydık. Awaza bölgesi Hazar denizi kıyısında ve yeni oteller yapılmış. Bölge turistik hale getirilmeye çalışılıyor. Türkmenistan’ın büyük bölümü çöl ve gelir kaynakları doğal gaz ve petrol. Biraz Arap ülkelerini, biraz da Türkiye’yi örnek alarak turizm kaynakları yaratmaya çalışıyorlar. Rusya ile yakın ilişkileri ve coğrafi anlamda yakınlığı nedeniyle anlamlı bir hazırlık içinde oldukları söylenebilir. Awaza kanalı turistik amaçla oluşturulmuş, üzerinde köprüler bulunan bir kanal. Eskişehir’deki porsuk çayı ve üzerindeki köprülere çok benziyor. Açılış için yapılan gösterilerden biri de uçurtma gösterileri idi.